Strange world United States, 1, Charlotte, North Dakota

Strange world